Financovanie

Pri kúpe domu v rezidenčnom projekte RD Bottova ponúkame financovanie formou hypotekárneho úveru, splátkovým kalendárom, alebo platbou v hotovosti.

Financovanie formou splátok:

o 2000 eur do 10 pracovných dní od podpísania rezervačnej zmluvy. Rezervačný poplatok je zarátaný v cene domu a je nevratný.

o 20% kúpnej ceny do 10 pracovných dní od podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

o 30% kúpnej ceny do 10 pracovných dní od dokončenia hrubej stavby

o 25% kúpnej ceny do 10 pracovných dní od dokončenia výplne konštrukčných otvorov

o 20% kúpnej ceny do 10 pracovných dní od dokončenia povrchových úprav v dome

o 5 % kúpnej ceny do 10 pracovných dní od podpisu preberacieho protokolu

Máte záujem?

Zašlite nám váš e-mail alebo telefónne číslo a my vás budeme kontaktovať.